Wędkowanie / Blog / Informacje /

Łowić tam, gdzie jest inaczej

Autor zna sposób, dzięki któremu można bezbłędnie zlokalizować ryby we wszystkich łowiskach świata. Wystarczy tylko wędkować w miejscach, które czymś się wyróżniają. Ryby gromadzą się zawsze tam, gdzie znajdują dobrą kryjówkę albo nie mają trudności ze zdobywaniem pożywienia. Prawdopodobnie znacieRead More

Ochrona środowiska – co mogą i powinni zrobić wędkarze

Na potrzebę ochrony środowiska naturalnego zwrócono uwagę dopiero na przełomie lat 60. i 70., po raporcie ówczesnego sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, U Thanta. Od tego czasu w wielu krajach zaczęto dbać o przyrodę dostrzegając w tym, obok uzasadnionej konieczności,Read More