Układ płciowy karpia

Układ płciowy karpia

Karp jest rybą rozdzielnopłciową. Obojnactwo (hermafrodytyzm) u tego gatunku jest obserwowane w wyjątkowo rzadkich przypadkach (Krupauer, 1961). Zewnętrzne oznaki dymorfizmu płciowego karpia są dość trudne do zauważenia. U samców występują one dopiero w okresie godowym. Są wówczas

Biologia karpia

Szerokie rozprzestrzenienie karpia wynika nie tylko z naturalnego zasiedlenia wód śródlądowych różnych regionów świata, lecz także z dużej łatwości aklimatyzowania i zdolności przystosowywania się tego gatunku do nowych warunków stwarzanych mu przez człowieka.

Silnie zróżnicowany skład pokarmu naturalnego, wysoka zdolność …