Troć morska wędrowna

Troć morska wędrowna
Salmo trutta trutta m. trutta Linnaeus, 1758;
syn. Salmo Trutta Linnaeus, 1758, Salmo Goedenii Rathke, 1824, Trutta trutta: Heinrich, 1856

Cechy taksonomiczne – Troć wędrowna kształtem ciała zbliżona jest do łososia, lecz jest nieco bardziej krępa, lekko …

Troć

Troć
Salmo trutta Linnaeus, 1758

Przez wiele lat troć nie była wyróżniana jako osobny gatunek, a określana jako łosoś, ze względu na duże do niego podobieństwo. W polskiej literaturze zoologicznej natomiast była opisana już w 1780 r. przez Kluka jako …

Łosoś

Łosoś
Salmo salar Linnaeus, 1758
syn. Salmo nobilis Pallas, 1811, Trutta Salar Siebold, 1863 Salmo hamatus Cuvier; Heckel et Kner, 1858

Cechy taksonomiczne – Ciało łososia jest wrzecionowate, wydłużone, w okolicy tułowia szerokie, nieznacznie bocznie ścieśnione. Największa wysokość ciała znajduje …

Jesiotr zachodni

Jesiotr zachodni
Acipenser sturio Linnaeus, 1758
syn. Acipenser Sturio Linnaeus, 1758

Cechy taksonomiczne – Głowa jesiotra jest ryjkowato wyciągnięta ku przodowi i zakończona otworem gębowym dolnym z wysuwalnymi nieuzębionymi szczękami. Przy otworze gębowym znajdują się, ułożone w prostym poprzecznym szeregu, …

Charakterystyka warunków środowiska wód płynących i zbiorników zaporowych

Charakterystyka warunków środowiska wód płynących i zbiorników zaporowych.

Cechą charakterystyczną cieków jest stałe przemieszczanie się masy wodnej wzdłuż spadku dna. Kształt koryta cieku wykazuje ogromną przewagę długości w stosunku do głębokości i szerokości. Ciek ma swoje źródło i ujście. Kształt …

Charakterystyka warunków środowiska w stawach

Charakterystyka warunków środowiska w stawach.

Stawy dzielimy na naturalne i sztuczne, trwałe i okresowo wysychające. Mogą one powstawać przez zalanie naturalnych czy sztucznych zagłębień, lub jako pozostałość po zalądowionych jeziorach. Stosunkowo mała masa wód i ich płytkość w odróżnieniu od …

Charakterystyka stref jezior

Charakterystyka stref jezior.

Głębokie zbiorniki wody stojącej, charakteryzujące się występowaniem różnych uwarstwień w przekroju pionowym i poziomym nazywamy jeziorami. Rozpatrując działanie różnych czynników ekologicznych można wyróżnić w jeziorach stałe strefy o specyficznych właściwościach.

Masa wodna dzieli się na strefę nerytyczną …