Boleń

Boleń

Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

Cechy taksonomiczne – Ciało bolenia jest wydłużone, niskie, po bokach nieco spłaszczone. Na głowie dość wysoko umieszczone są duże oczy. Otwór gębowy jest półgórny, głęboko wcięty, sięgający poza przednią krawędź …

Amur biały

Amur biały

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

Cechy taksonomiczne – Ciało amura białego jest wydłużone, wrzecionowate, minimalnie bocznie spłaszczone. Otwór gębowy półdolny, wargi grube, zwłaszcza górna. Oko średniej wielkości, położone pośrodku boku głowy, jego dolna krawędź leży powyżej linii przecięcia otworu …

Wzdręga (krasnopiórka)

Wzdręga (krasnopiórka)

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)

Cechy taksonomiczne – Wzdręga ma ciało wysokie, bocznie spłaszczone. Wysokość ciała mieści się w długości (bez płetwy ogonowej) od 2,5 do 3 razy. Profil brzucha mocno łukowato wygięty. Głowa mała, otwór gębowy półgórny. Płetwa …

Strzebla przekopowa (błotna)

Strzebla przekopowa (błotna)

Phoxinus (Rhynchocypris) percnurus (Pallas, 1811), Moroco percnurus* (Pallas, 1811) – * Gąsowska (1979) na podstawie różnic morfologicznych i osteologicznych przenosi strzeblę błotną do rodzaju Moroco Jordan et Hubbs, 1925. Rodzaj Moroco odpowiada podrodzajowi Rhynchocypris opisanemu przez Berga …

Kleń

Kleń

Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)

Cechy taksonomiczne – Ciało klenia jest wydłużone, grube, walcowate, z dość szeroką głową i małym odstępem między oczami. Otwór gębowy jest duży i szeroki. Przecięcie ust skośne. Krawędź grzbietu i brzucha zaokrąglone. Płetwa grzbietowa ścięta …