Ciosa

Ciosa

Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)

Cechy taksonomiczne – Ciało ciosy jest wydłużone, niezbyt wysokie, silnie bocznie spłaszczone. Największa jego wysokość stanowi od 22 do 24% długości ciała (l.c.). Głowa stosunkowo mała, wynosi od 10 do …