Tołpyga pstra

Tołpyga pstra

Aristichthys nobilis Richardson, 1836

Cechy taksonomiczne – Tołpyga pstra budową ciała przypomina blisko z nią spokrewnioną tołpygę białą. Ciało jej jest również silnie bocznie spłaszczone. Ma większą głowę i oczy niżej położone niż …

Tołpyga biała

Tołpyga biała

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)

Cechy taksonomiczne – Tołpyga biała budową ciała nie przypomina żadnego z naszych rodzimych gatunków. Ciało jej jest z boków silnie spłaszczone. Oczy w charakterystycznym, dolnym położeniu. Linia przeprowadzona od kącika ust do środkowych promieni …