Karaś srebrzysty, japończyk

Karaś srebrzysty, japończyk

Carassius auratus gibelio (Bloch, 1783)

Cechy taksonomiczne – Karaś srebrzysty zewnętrznym wyglądem przypomina karasia pospolitego. Ciało ma bocznie spłaszczone, dość silnie wygrzbiecone. Głowa niewielka, nieco zaostrzona. Otwór gębowy końcowy, skośnie ścięty, pozbawiony …

Karaś (karaś pospolity)

Karaś (karaś pospolity)

Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

Cechy taksonomiczne – Ciało karasia jest bocznie spłaszczone, zwykle silnie wygrzbiecone. Głowa niewielka, dość krótka i tępo zakończona. Otwór gębowy końcowy, mały, skośnie rozcięty. Wąsików brak. Linia boczna niezbyt wyraźna, łagodnie wygięta.

Ubarwienie. …