Karaś srebrzysty, japończyk

Karaś srebrzysty, japończyk

Carassius auratus gibelio (Bloch, 1783)

Cechy taksonomiczne – Karaś srebrzysty zewnętrznym wyglądem przypomina karasia pospolitego. Ciało ma bocznie spłaszczone, dość silnie wygrzbiecone. Głowa niewielka, nieco zaostrzona. Otwór gębowy końcowy, skośnie ścięty, pozbawiony …