Głowacz pręgopłetwy

Głowacz pręgopłetwy

Cottus poecilopus Heckel, 1836

Cechy taksonomiczne – W ogólnym pokroju ciała głowacz pręgopłetwy jest podobny do głowacza białopłetwego. Długość głowy w stosunku do całkowitej długości ciała waha się w granicach od 22,5% do …

Głowacz białopłetwy

Głowacz białopłetwy

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Cechy taksonomiczne – Ciało głowacza białopłetwego jest wydłużone, walcowate, od głowy do trzonu ogonowego stopniowo zwężające się. Największa wysokość ciała, w odniesieniu do całkowitej długości ciała wynosi od 15 do 18% (Starmach, 1965, Witkowski, …