Bass słoneczny (słonecznica pstra)

Bass słoneczny (słonecznica pstra)

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

Cechy taksonomiczne – Ciało bassa słonecznego jest stosunkowo krótkie, wysokie, bocznie spłaszczone, pokryte łuską ktenoidalną. Wysokość ciała mieści się od 1 i 3/4 do 2 razy w …