Skärmink (grumlig)

Skärmink (grumlig)

Phoxinus (Rhynchocypris) percnurus (Pallas, 1811), Marocko percnurus * (Pallas, 1811) – * Gąsowska (1979) på grundval av morfologiska och osteologiska skillnader överför den sumpfisken till släktet Moroco Jordan et Hubbs, 1925. Släktet Moroco motsvarar undergruppen Rhynchocypris som beskrivs av Berg …