Kjennetegn på miljøet i rennende vann og damreservoarer

Kjennetegn på miljøet i rennende vann og damreservoarer.

Et karakteristisk trekk ved vassdragene er den konstante bevegelsen av vannmassen langs bunnen. Formen på vassdragssengen viser en stor fordel i lengde i forhold til dybde og bredde. Ciek ma

Kjennetegn ved innsjøsoner

Kjennetegn ved innsjøsoner.

Dyp stillestående vanntanker, preget av tilstedeværelsen av forskjellige lag i vertikale og horisontale seksjoner kalles innsjøer. Med tanke på innflytelsen fra ulike økologiske faktorer, kan permanente soner med spesifikke egenskaper skilles ut i innsjøer.

Masa wodna dzieli się na strefę nerytyczną