Milieubescherming – wat vissers kunnen en moeten doen

De noodzaak om de natuurlijke omgeving te beschermen werd opgemerkt tot het begin van de jaren 60. ik 70., na het rapport van de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, U Thanta. Od tego czasu w wielu krajach zaczęto dbać o przyrodę dostrzegając