Charakteristika prostředí tekoucích vod a přehradních nádrží

Charakteristika prostředí tekoucích vod a přehradních nádrží.

Charakteristickým rysem vodních toků je neustálý pohyb vodní hmoty podél spodního svahu. Tvar koryta vodního toku vykazuje velkou výhodu v délce oproti hloubce a šířce. Ciek ma