Głowacz pręgopłetwy

Głowacz pręgopłetwy

Cottus poecilopus Heckel, 1836

Cechy taksonomiczne – W ogólnym pokroju ciała głowacz pręgopłetwy jest podobny do głowacza białopłetwego. Długość głowy w stosunku do całkowitej długości ciała waha się w granicach od 22,5% do …

Głowacz białopłetwy

Głowacz białopłetwy

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Cechy taksonomiczne – Ciało głowacza białopłetwego jest wydłużone, walcowate, od głowy do trzonu ogonowego stopniowo zwężające się. Największa wysokość ciała, w odniesieniu do całkowitej długości ciała wynosi od 15 do 18% (Starmach, 1965, Witkowski, …

Sandacz

Sandacz

Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)

Cechy taksonomiczne – Ciało sandacza jest wydłużone, z boków niezbyt spłaszczone. Głowa stanowi średnio 29% długości ciała (l.c.). Wieczko skrzelowe jest całkowicie lub częściowo pokryte drobną łuską. Tylny i dolny brzeg kości przedpokrywowej drobno piłko-wany. …

Bass słoneczny (słonecznica pstra)

Bass słoneczny (słonecznica pstra)

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

Cechy taksonomiczne – Ciało bassa słonecznego jest stosunkowo krótkie, wysokie, bocznie spłaszczone, pokryte łuską ktenoidalną. Wysokość ciała mieści się od 1 i 3/4 do 2 razy w jego długości (l.c.). Płetwa grzbietowa …

Bass wielkogębowy

Bass wielkogębowy

Micropterus salmoides (Lacepede [1802])

W polskiej literaturze ichtiologicznej przyjęła się niesłusznie nazwa okoniopstrąg, właściwa dla Percopsiformes występującego tylko w Ameryce.

Cechy taksonomiczne – Ciało bassa jest umiarkowanie bocznie spłaszczone. Wysokość ciała prawie równa długości głowy. Otwór gębowy duży, …

Ciernik (kolka, kat, czart)

Ciernik (kolka, kat, czart)

Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758

Cechy taksonomiczne – Ciało ciernika ma kształt wrzecionowaty, mniej łub więcej wydłużony. Na grzbiecie występują przed cofniętą do tylu płetwą grzbietową zwykłe 3 duże pojedynczo sterczące kolce. Płetwy brzuszne zamienione są w …