Biologia karpia

Szerokie rozprzestrzenienie karpia wynika nie tylko z naturalnego zasiedlenia wód śródlądowych różnych regionów świata, lecz także z dużej łatwości aklimatyzowania i zdolności przystosowywania się tego gatunku do nowych warunków stwarzanych mu przez człowieka.

Silnie zróżnicowany skład pokarmu naturalnego, wysoka zdolność przyswajania i wykorzystywania pasz, a także znaczne tempo wzrostu osobniczego wyróżniają karpia spośród pozostałych gatunków ryb zasiedlających wody śródlądowe. W okresie młodości karp żeruje i wzrasta głównie w płytkich wodach przybrzeżnych. Dorosły karp żywi się także przy dnie na głębokością 20 m, o ile warunki termiczne, tlenowe i pokarmowe są tam dla niego korzystne.

Wprawdzie karp rozwija się przede wszystkim w środowisku słodkowodnym, lecz może także występować w słonawych wodach zalewów przymorskich. Gatunek ten zaliczany jest do grupy ryb ciepłowodnych, chociaż odznacza się szerokim eurytermizmem, to jest przystosowaniem się do życia i rozwoju w warunkach znacznych wahań ciepłoty wody.

Ważnym w rozwoju przejawem, decydującym o utrzymaniu się gatunku, jest jego zdolność do rozrodu w różnych warunkach. Także i pod tym względem karp przejawia dużą plastyczność w stosunku do wieku, pory roku i niezbędnej przestrzeni do tarła. Na przykład w warunkach klimatu podzwrotnikowego już w pierwszym roku życia przystępuje on do tarła, a w klimacie umiarkowanym dopiero w 4—5 roku.

•TAKSONOMIA, MORFOLOGIA I ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE

•MIEJSCE KARPIA W SYSTEMATYCE ZOOLOGICZNEJ

Według Gąsowskiej (1962) karp zajmuje niżej określone stanowisko w systematyce zoologicznej:

Typ: strunowce Chordata
Podtyp: kręgowce Vertebrata
Gromada: ryby Pisces
Podgromada: kostnoszkieletowe Osteichthyes
Rząd: karpiokształtne Cypriniformes
Podrząd: karpiowce Cyprinoidei
Rodzina: karpiowate Cypiinidae
Rodzaj: karp Cyprinus
Gatunek: karp Cyprinus caipio Linnaeus 1758

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *