Rozmieszczenie geograficzne karpia

Rozmieszczenie geograficzne karpia

Środowiskiem, w jakim żyje karp w warunkach naturalnych stref klimatu umiarkowanego, podzwrotnikowego i zwrotnikowego, są wody ciepłe, wolno płynące lub stojące. Ponadto na rozmieszczenie karpia ma wpływ zasolenie wody. Jego rozród ograniczony …

Biologia karpia

Szerokie rozprzestrzenienie karpia wynika nie tylko z naturalnego zasiedlenia wód śródlądowych różnych regionów świata, lecz także z dużej łatwości aklimatyzowania i zdolności przystosowywania się tego gatunku do nowych warunków stwarzanych mu przez człowieka.

Silnie zróżnicowany skład pokarmu naturalnego, wysoka zdolność …