Karpens geografiska fördelning

Karpens geografiska fördelning

Miljön, där karpen lever under de naturliga förhållandena i tempererade klimatzoner, subtropiska och tropiska, vattnet är varmt, långsamt flytande eller stående. Dessutom påverkas karpfördelningen av saltens salthalt. Jego rozród ograniczony