Karpbiologi

Den stora spridningen av karp beror inte bara på den naturliga koloniseringen av inlandsvatten i olika regioner i världen, men också på grund av den stora lättheten vid acklimatisering och förmågan hos denna art att anpassa sig till nya förhållanden som skapats av människan.

Silnie zróżnicowany