Varifrån kom karpen i Polen

Varifrån kom karpen i Polen?

Karp är inte en representant för infödd ichthyofauna. Det polska klimatet ger det termiska förhållanden för optimal utveckling endast under ett dussin eller så dagar om året. Mimo to stał się on u nas gatunkiem