Silver crucian karp, Japanska

Silver crucian karp, Japanska

Carassius auratus gibelio (Bloch, 1783)

Taxonomiska funktioner – Det yttre utseendet på silverkorskarpen liknar en vanlig korskarp. Kroppen plattas i sidled, ganska utskjutande. Huvudet är litet, något slipad. Avsluta munöppningen, snett klippt, pozbawiony