Ciosa

Ciosa

Pelecus cultratus (Linné, 1758)

Taxonomické znaky – Telo úderov je pretiahnuté, nie veľmi vysoká, silne sploštený bočne. Jeho najväčšia výška je od 22 robiť 24% telesná výška (l.c.). Hlava je pomerne malá, je z 10 robiť …