Asp

Asp

Aspius aspius (Linné, 1758)

Taxonomické znaky – Telo aspiku je pretiahnuté, nízka, po stranách mierne sploštené. Veľké oči sú umiestnené pomerne vysoko na hlave. Ústa sú polovičné, hlboko odsadený, sięgający poza przednią krawędź