Biológia kapra

Široké rozšírenie kaprov je spôsobené nielen prirodzenou kolonizáciou vnútrozemských vôd v rôznych regiónoch sveta, ale tiež kvôli veľkej ľahkosti aklimatizácie a schopnosti tohto druhu prispôsobiť sa novým podmienkam vytvoreným človekom.

Silnie zróżnicowany