Slnečné lúče (slnečnicové semienka)

Slnečné lúče (slnečnicové semienka)

Lepomis gibbosus (Linné, 1758)

Taxonomické znaky – Telo solárneho basu je pomerne krátke, vysoká, bočne sploštené, pokryté ktenoidovou stupnicou. Výška tela je od 1 i 3/4 robiť 2 razy w