Sølvkorskarpe, Japansk

Sølvkorskarpe, Japansk

Carassius auratus gibelio (Bloch, 1783)

Taksonomiske egenskaper – Det ytre utseendet til sølvkorskarpen ligner en vanlig korskarpe. Kroppen er lateralt flat, ganske sterkt utstikkende. Hodet er lite, litt skjerpet. Avslutt munnåpningen, skrått kuttet, pozbawiony