Den geografiske utbredelsen av karpe

Den geografiske utbredelsen av karpe

Miljøet, der karpe lever under de naturlige forholdene i tempererte klimasoner, subtropisk og tropisk, vannet er varmt, sakte flytende eller stående. Dessuten er fordelingen av karpe påvirket av vannet. Jego rozród ograniczony