Kjennetegn ved innsjøsoner

Kjennetegn ved innsjøsoner.

Dyp stillestående vanntanker, preget av tilstedeværelsen av forskjellige lag i vertikale og horisontale seksjoner kalles innsjøer. Med tanke på innflytelsen fra ulike økologiske faktorer, kan permanente soner med spesifikke egenskaper skilles ut i innsjøer.

Masa wodna