Zeměpisné rozložení kapra

Zeměpisné rozložení kapra

Prostředí, ve kterém kapr žije v přirozených podmínkách mírného podnebného pásma, subtropické a tropické, vody jsou teplé, pomalu tekoucí nebo stojící. Distribuce kaprů je navíc ovlivněna slaností vody. Jego rozród ograniczony