Stříbrný karas, japonský

Stříbrný karas, japonský

Carassius auratus gibelio (Bloch, 1783)

Taxonomické prvky – Vnější vzhled stříbrných karasů se podobá běžným karasům. Tělo je bočně zploštělé, docela silně vystupující. Hlava je malá, mírně naostřený. Konec otevírání úst, šikmo řez, pozbawiony