Главен червей

Главен червей.
Хучо хучо (Линей, 1758);
син. Салмо Хучо Линей, 1758.

Таксономични характеристики – Тялото на дунавската сьомга е удължено, цилиндрична, странично сплескване леко маркирано, глава ниско, дълго, сплескан гръб на гърба. Устата е голяма, силно назъбени. Szczęka górna u