Съвети за риболов

Бързо сменяне – Przelotowy koralik z agrafką (снимка) дава възможност за бързо отделяне на грузило или хранилка, когато ще сменяте риболова. Оборудването може да остане сглобено. По време на движението, грузилото не удря пръта, a tym