Техника на риболов – треперещ връх

Цялата риболовна Англия беше овладяна от голямо „земетресение“: няма друга техника на риболов, особено в реките, не е толкова популярен, като треперещ връх. За това, как правилно да се интерпретира поведението на върха на ухапването, Джон ще разкаже.
Повечето риболовци, …