Ciosa

Ciosa

Pelecus kultratus (Линей, 1758)

Таксономични характеристики – Тялото на ударите е удължено, не много висока, силно сплескан странично. Най-голямата му височина е от 22 направете 24% височина (l.c.). Главата е относително малка, е от 10 направете …