Слънчевият бас (слънчогледови семки)

Слънчевият бас (слънчогледови семки)

Lepomis gibbosus (Линей, 1758)

Таксономични характеристики – Тялото на слънчевия бас е относително кратко, Високо, странично сплескан, покрита с ктеноидна скала. Височината на тялото е от 1 i 3/4 направете 2 razy w