Сьомга на пейката

Норвежката популация на дива сьомга е застрашена. Съвременната генна банка трябва да даде възможност за оцеляване на риби с признаци, които са наследени от хиляди години.
Огромна опасност, които висяха над цялата популация на дива сьомга, skłoniło rząd norweski do podjęcia decyzji o