В началото имаше торта

Спомням си, че когато отидох в магазина за снаряжение, за да купите първата си въдица, Бях много развълнуван. Старецът беше с мен, опитен риболовец, за да ми помогне да направя избор. След това той се изрази по следния начин: – …