Разделяне на вътрешните води

Районът, в който се заселват сладководните риби в Полша, включва води, чиято соленост не надвишава 0,1 g / l натриев хлорид. Само в крайбрежните езера и лагуни е по-висока соленост (от 0,1 направете 5 g / l) подходящ за солени води. Във водите …