Географското разпространение на шарана

Географското разпространение на шарана

Околната среда, в които шаранът живее в естествените условия на умерения климатичен пояс, субтропични и тропически, водите са топли, бавно течаща или стояща. Освен това разпределението на шарана се влияе от солеността на водата. Jego rozród ograniczony