Бързо

Бързо

Barbus petenyi Heckel, 1847

Таксономични характеристики – Тялото на мряната е удължено, ниско, вретеновидна. Муцуната с долна уста има два чифта мустаци. Първата двойка се поставя върху горната устна, другата в ъглите на устата. Wargę