Asp

Asp

Aspius aspius (Линей, 1758)

Таксономични характеристики – Тялото на аспида е удължено, ниско, леко сплескан отстрани. Големите очи са поставени доста високо на главата. Устата е полугорен, дълбоко вдлъбнат, sięgający poza przednią krawędź

Приключение с Asps

31 Октомври отидох с моя мил приятел Zbyszek, спътник на много риболовни пътувания, до Поланец на Висла. Целта на нашето пътуване беше щука и судак. Оказахме се над водата наоколо 7.30. Там има няколко глави, от които можете да щипете. Zaliczając