Шаран биология

Широкото разпространение на шарана се дължи не само на естествената колонизация на вътрешните води в различни региони на света, но и поради голямата лекота на аклиматизация и способността на този вид да се адаптира към новите условия, създадени от човека.

Silnie zróżnicowany