Бас Largemouth

Бас Largemouth

Micropterus salmoides (Лацепед [1802])

В полската ихтиологична литература терминът perchtrout е възприет неправилно, присъщи на Percopsiformes, открити само в Америка.

Таксономични характеристики – Тялото на баса е умерено странично сплескано. Wysokość ciała prawie równa