Troć

Troć
Salmo trutta Linnaeus, 1758

Przez wiele lat troć nie była wyróżniana jako osobny gatunek, a określana jako łosoś, ze względu na duże do niego podobieństwo. W polskiej literaturze zoologicznej …

Łosoś

Łosoś
Salmo salar Linnaeus, 1758
syn. Salmo nobilis Pallas, 1811, Trutta Salar Siebold, 1863 Salmo hamatus Cuvier; Heckel et Kner, 1858

Cechy taksonomiczne – Ciało łososia jest wrzecionowate, wydłużone, w okolicy tułowia szerokie, nieznacznie bocznie ścieśnione. Największa wysokość ciała znajduje …

Jesiotr zachodni

Jesiotr zachodni
Acipenser sturio Linnaeus, 1758
syn. Acipenser Sturio Linnaeus, 1758

Cechy taksonomiczne – Głowa jesiotra jest ryjkowato wyciągnięta ku przodowi i zakończona otworem gębowym dolnym z wysuwalnymi nieuzębionymi szczękami. Przy otworze gębowym znajdują się, ułożone w prostym poprzecznym szeregu, …