Wzdręga (krasnopiórka)

Wzdręga (krasnopiórka)

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)

Cechy taksonomiczne – Wzdręga ma ciało wysokie, bocznie spłaszczone. Wysokość ciała mieści się w długości (bez płetwy ogonowej) od 2,5 do 3 razy. Profil brzucha mocno łukowato wygięty. Głowa …

Strzebla przekopowa (błotna)

Strzebla przekopowa (błotna)

Phoxinus (Rhynchocypris) percnurus (Pallas, 1811), Moroco percnurus* (Pallas, 1811) – * Gąsowska (1979) na podstawie różnic morfologicznych i osteologicznych przenosi strzeblę błotną do rodzaju Moroco Jordan et Hubbs, 1925. Rodzaj Moroco odpowiada podrodzajowi Rhynchocypris opisanemu przez Berga …

Kleń

Kleń

Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)

Cechy taksonomiczne – Ciało klenia jest wydłużone, grube, walcowate, z dość szeroką głową i małym odstępem między oczami. Otwór gębowy jest duży i szeroki. Przecięcie ust skośne. Krawędź grzbietu i brzucha zaokrąglone. Płetwa grzbietowa ścięta …